Zaangażowanie w działalność charytatywną

Content Ed Net stara się zapewnić edukację i życiową szansę dla kobiet w Afryce. Finansujemy dwie organizacje pozarządowych, które pracują w terenie, aby osiągnąć założone cele: