Publikacje oryginalne

Suplementy anglojęzyczne

Udzielamy pomocy w przygotowaniu manuskryptów oraz zgłoszeniu do publikacji sprawozdań z konferencji, zbiorów artykułów przeglądowych i oryginalnych.

Suplementy w językach lokalnych (edycje specjalne)

Wydanie takich publikacji jest negocjowane z poszczególnymi czasopismami i podlega takim samym zasadom jak publikacja suplementów anglojęzycznych. Takie rozwiązania są szczególnie korzystne dla inicjatyw lokalnych oraz krajowych, ze względu na korzyści w zakresie tempa i kosztów produkcji.

Raporty ze spotkań

Nasi pisarze mogą dostarczyć wysokiej jakości materiałów do publikacji przygotowywanych na zamówienie. Inną możliwością jest publikacja w Content Symposium Series.

Formaty

Produkujemy webcasty i inne materiały w formacie elektronicznym.

CME (Programy edukacyjne)

Posiadamy doświadczenie w zakresie planowania i wdrażania programów edukacyjnych CME (z uwzględnieniem akredytacji) w różnych krajach, językach i formatach (papierowe, elektroniczne).