Prenumeraty sponsorowane

Mamy możliwość uzyskania konkurencyjnych cen prenumerat dużych nakładów większości międzynarodowych czasopism anglojęzycznych w formacie papierowym lub elektronicznym.