Medical writing i publikacje międzynarodowe

Naszym zespołem redakcyjnym kieruje dr Steve Clissold. Steve posiada ponad 25 lat doświadczenia w przygotowywaniu i redagowaniu artykułów naukowych oraz zarządzaniu zespołami redakcyjnymi. Zatrudniamy wielu doświadczonych pisarzy medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy wielojęzycznych, zdolnych do korzystania zarówno ze źródeł w językach lokalnych, jak i danych międzynarodowych.Medical writing: