Komunikacja medyczna

Dynamika rynku oraz wyzwania stawiane przez zmieniające się uregulowania prawne wymagają ciągłego poszerzania oferty wydawniczej, szybko i skutecznie wdrażanych na szczeblu lokalnym.

Przykładowe produkty i usługi obejmują:

  • Medical writing oraz publikacje międzynarodowe
  • Pomoc w przygotowaniu oryginalnych artykułów naukowych
  • Publikacje oryginalne
  • Lokalne edycje
  • Prenumeraty Sponsorowane
  • Inne produkty na zamówienie