Kadra zarządzająca

William Dolben

Prezes i założyciel

Graciela Rissi

Wiceprezes ds. obsługi

dr. Steve Clissold

Wiceprezes ds. naukowych

Pablo Pons

Dyrektor handlowy

Ray Thibodeau Wiceprezes wykonawczy, USA